Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

4003 9a0e
Reposted fromamatore amatore
4674 7ff1 390
Reposted fromamatore amatore
4671 6486 390
Reposted fromamatore amatore

April 11 2017

smiley97
7236 43d9 390
Nie zakochałaś się w nim raz na zawsze. Zakochujesz się  za każdym razem kiedy go widzisz . 
Reposted fromzenibyja zenibyja
smiley97
1399 7aa9 390
Reposted fromzenibyja zenibyja
smiley97
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja
smiley97
4071 91de 390
every summer has a story
Reposted fromzenibyja zenibyja
smiley97
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— a przy wódce rozmawia się najlepiej
Reposted fromzenibyja zenibyja
smiley97
Jest tak chyba, że taka miłość zdarza się raz. To dość odważna deklaracja, kiedy jesteś w stanie powiedzieć o kimś, że oddałbyś za niego życie, ale widzisz – ja byłam tego pewna. Taka miłość do bólu, kiedy nawzajem macie siebie dość, ale nie jesteście w stanie odpuścić, bo wiecie, że nigdzie indziej nie będzie tego, co jest tu – nawet jeśli boli tak, że wbija w ziemię. 
Reposted fromzenibyja zenibyja
smiley97
3054 7ce9 390
Reposted fromzenibyja zenibyja
smiley97
7604 0ac8 390
Reposted fromlittlefool littlefool viazenibyja zenibyja
smiley97
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viazenibyja zenibyja
smiley97
4835 9234 390
Gdybyśmy nigdy nikogo lub niczego nie zostawili za sobą, nie byłoby miejsca na Nowe. Właściwie każdy krok naprzód jest swego rodzaju zdradą - wobec innych, wobec przeszłości i wobec samego siebie z przeszłości.
Reposted fromzenibyja zenibyja
smiley97
8559 7904 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viazenibyja zenibyja
smiley97
W życiu warto mieć odwagę: Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. Warto żyć i nie pytać dlaczego.
Reposted fromcorvax corvax viatouchthesky touchthesky
smiley97
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viatouchthesky touchthesky
smiley97
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viatouchthesky touchthesky
smiley97
3268 210e 390
smiley97
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl